Årsavgift 2023

Hej alla!

Nu är det dags att betala årsavgiften igen.

Sätt in 250 kr på konto 56903074406 (SEB) och märk betalningen med spelarnamn.

Rösträtt på det kommande årsmötet ingår. Jag kommer på det mötet återigen föreslå att vi sänker avgiften, men den här avgiften är den som sattes av årsmötet 2022. Inga juniorer deltar just nu vad jag vet men deras avgift är fortsatt 100 kr.

/kassören

Sign In or Register to comment.