Nominera och kandidera till årsmötet!
 • Valberedningen, dvs jag och bjorndruid, fick ju i uppdrag på senaste årsmötet att ”ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen” som det så fint heter i stadgarna.

  Det är till styrelsen, revisorer och valberedning för att vara mer exakt. Såhär säger stadgarna:

  §12 Styrelsen

  Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och
  övrig verksamhet. Styrelsen äger rätt att instifta förhållningsregler för att underlätta föreningens verksamhet och trivsel.
  Medlem missnöjd med en specifik förhållningsregel lämnar överklagan och motivering till denna i första hand till styrelsen, i andra hand till årsmöte.

  Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter
  väljas. Styrelsen skall alltid bestå av ett ojämnt antal personer.
  Samtliga positioner i styrelsen har en mandatperiod på ett (1) år.
  För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att minst 50% av styrelsen är närvarande vid ett möte.
  Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
  Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

  §13 Revisorer
  För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

  §14 Valberedning
  För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.  Är du en eller vet du någon som du tror skulle passa till något av uppdragen? Hör gärna då av dig här eller till
  valberedning@stockbowl.se, det går superbra att nominera sig själv eller någon annan. Om ni nominerar någon
  annan är det bra om den personen är tillfrågad på förhand.

  För att valberedandet ska gå smidigt så vill vi ha in nomineringarna senast 14/2, valberedningens ambition är
  därefter att presentera ett förslag torsdagen 18/2.

  Styrelsen sammanträder i regel 4-5 ggr/år, ofta mellan säsongerna. Den består av minst tre personer, i nuläget fem. Det måste vara ojämnt antal och hälften på plats för att den ska vara beslutsmässig.

  MVH,
  Stockbowls valberedning genom
  suncar/Calle
 • Hej hej, i morgon är det alla hjärtans dag.
  Det är också den dag som valberedningen satt som sista dag att nominera till styrelsen (om en vill ingå i det av valberedningen beredda styrelseförslaget till årsmötet). Det är också väldigt fint.
  Givetvis går det bra att nominera senare men då är det inte lika säkert att en kommer med i förslaget till styrelse för kommande verksamhetsår. Själva valet görs ju ändå på årsmötet så det är ju ingen ko på isen, men iaf.