Turneringsåret 2023

edited May 28 in Turneringar

Planerade turneringar 2023.


Datum - turneringsnamn - Stad

Jan

Feb

Mar

25-26 - Blood Bowl hos Liza 2 - Sundsvall

Apr

Maj

29 -(30) - USB 5 - Spring of Wisdome - Umeå

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Ej Satta datum

Comments

  • Kan prel-boka 25-26 mars för Blood Bowl hos Liza 2 - som kommer bli en lagturnering.


    Info kommer ganska snart.

  • USB 5 - Troligtvis 29:e maj (finns en liten chans det blir en tvådagars, dvs 29-30 maj.)

Sign In or Register to comment.