Årsmöte för StockBowl 2019-02-28
 • Årsmöte för StockBowl 2019-02-28
  Tid: 19:00
  Plats: Alphaspel

  1. Mötets öppnande
  2. Mötets behörighet
  3. Fastställande av dagordning
  4. Val av mötesordförande, samt val av ordförande för punkt 10 Ansvarsfrihet (som ej ska vara medlem av styrelsen 2018 eller 2017, om möjligt)
  5. Val av mötessekreterare
  6. Val av två personer att justera protokollet
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
  8. Ekonomisk berättelse för förra året
  9. Revisorernas berättelse för förra året
  10. Beslut om Ansvarsfrihet för förra årets styrelse, samt för 2017.
  11. Diskussion och beslut om ev. upplösande av föreningen och nybildande av föreningen.
  12. Diskussion och beslut gällande avstängning av en av våra medlemmar
  13. Inkomna motioner
  14. Årets verksamhetsplan
  15. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
  16. Val av årets styrelse
  17. Val av årets revisor
  18. Val av årets valberedare
  19. Mötets avslutande


  Motioner skickas till styrelse@stockbowl.se senast 2019-02-07.
  Tänk på att en motion bör innehålla ett förslag som ska vara specifikt, alltså inte "Vi måste fundera på hur den här regeln tolkas", utan "Jag föreslår att vi tolkar den här regeln så här...".

  Ordinarie spel kommer avbrytas under årsmötet.

  Med vänlig hälsning,
  /Styrelsen
 • http://www.stockbowl.bloodbowlleague.com/files/föreningenstockbowlsorganisation.pdf

  Denna fil är inaktuell.
  Tag gärna bort den då mitt namn blir sökbart på google
 • Ikväll...
 • Hej,

  Kommer protokollen från årsmötet komma upp på hemsidan? Kunde inte närvara i torsdags.
 • Det ligger bland resten på hemsidan
 • Ser ut som att det är fel dokument som är upplagt, det ser närmast ut att vara en förberedd mall. :)
 • Inte omöjligt, kunde ju inte lägga upp den inscannade versionen =)
  Får fixa det imorgon